Vul (bijvoorbeeld) uw slogan in

 

Is er iets waarvan je zou willen dat het anders was?

Schuurt er iets in je werk, studie, in je relatie met partner, ouders of kinderen? Vraag je je voor je bedrijf of instelling af of je het juiste doet? Zijn er ethische kwesties te onderzoeken? Heb je vragen over zingeving?

Sessies met een filosofisch practicus helpen om je individuele of zakelijke kwesties te onderzoeken. Welke aannames heb je, welke verwachtingen belemmeren wellicht het zicht? Je krijgt meer inzicht in het onderwerp, de posities van anderen, je gedachten erover. Het kan gaan over leven en dood, ziekte, burn-out (preventie of re-integratie), leeftijdfase. Over ethische en morele kwesties, visieontwikkeling of keuzeproblematiek. Er is geen onderwerp dat niet onderzocht zou kunnen worden.

Filosofisch practicus Anke Verhoeff leert je om je kwestie steeds dieper te bevragen. De bedoeling daarvan is dat je wijzer wordt doordat je (blijvend) een vragende houding ontwikkelt. Dat is het filosofische van de gesprekken: vragend denken. Voor bedrijven en instellingen gebeurt dit in gezamenlijke denksessies.

Zekerheid en zekerheden zijn vijanden van verandering. Vragen stellen, gezamenlijk twijfelen en onderzoeken brengt beweging. Er wordt geen diagnose gesteld, je krijgt geen adviezen, het is geen therapie. Het gaat er wél om dat het denken in beweging blijft. Aan het einde van een sessie neem je een vraag mee. In de tijd tussen de sessies doe jij wat met die vraag en de vraag doet wat met jou. De vragende, filosofische houding leidt tot wijsheid. Vragend wijzer.

Als gevolg van de denkarbeid tijdens en tussen de sessies zullen er dingen veranderen: je neemt beslissingen, maakt keuzes, verandert van richting. Dat gebeurt ook in teams. Dit is niet het allereerste doel van de gesprekken – dat is het vragend denken – maar het is vaak een nevendoel.

In het gratis kennismakingsgesprek bespreken we wat deze aanpak jou zou kunnen opleveren, of de methode je aanspreekt en wat we van elkaar mogen verwachten.  
 

Bel: 06 – 16810838 of mail: vragendwijzer@gmail.com

De gesprekken vinden plaats in Rotterdam, Hoek van Holland of 'in company'. Vragend Wijzer participeert in de Filosofische Praktijk Nederland, www.filosofische-praktijk-nederland.nl en www.fpn-kralingen.nl


 

Reacties van bezoekers

 

ACTUEEL
Socrates Cursussen, training in groep en individueel, www.filosofische-praktijk-nederland.nl

Anke Verhoeff, filosofisch practicus
Door mijn werk als schoolleider, docent en coach in het voortgezet onderwijs (sinds 1978) heb ik ruime ervaring in leidinggeven, onderwijsontwikkeling, onderwijsorganisatie, leerlingbegeleiding, coachen, ouderparticipatie en lesgeven (de vakken lichamelijke opvoeding, Nederlands, literatuur en filosofie). Mijn brede belangstelling heeft ertoe geleid dat ik de afgelopen 18 jaar vele cursussen filosofie heb gevolgd, onder andere bij de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) en aan het Instituut voor Filosofie. Daarnaast heb ik mij bekwaamd in de oosterse vechtsport en de filosofische achtergrond daarvan. Door mijn vele reizen is mijn inzicht in culturele verschillen en in wat mensen allemaal kunnen om te (over)leven verruimd.


De beroepsopleiding Filosofisch Practicus heb ik gevolgd omdat het praktisch filosoferen vanuit het besef van het 'niet weten' mij enorm aanspreekt. Ik denk dat ik met mijn kennis en ervaring mensen zelf kan laten werken op een manier die blijvend waardevol voor ze is.

 

Tarieven         Per gesprek: 

 -     €  80 euro incl. btw per gesprek, individueel

 -     Organisaties: hiervoor geldt een apart tarief (op maat). Vraag een offerte.

De kosten worden tot nu toe niet vergoed door zorgverzekeraars. Een filosofisch practicus stelt immers geen diagnose.

 Algemene voorwaarden

Lid van het Gilde van Filosofisch Practici

Deze opleiding tot filosofisch practicus is geaccrediteerd door Cedeo, NRTO en de Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte

Filosofische Praktijk Vragend Wijzer staat ingeschreven in het Handelsregister KvK 60768878