VRAGEND WIJZER

Is er iets in je leven waarvan je zou willen dat het anders was?

In je werk, studie of in je relatie met partner, ouders of kinderen? Of is er iets in je leven veranderd waardoor je moeite hebt een nieuw ritme of zingeving te vinden? 

Gesprekken met een filosofisch practicus helpen om je kwestie van vele kanten te belichten en oordelen te herkennen. Daardoor krijg je meer inzicht in het onderwerp, jouw positie daarin en je denken erover. Het kan gaan over leven en dood, ziekte, burn-out (preventie of re-integratie), leeftijdfase. Over ethische en morele kwesties, conflicten, keuzeproblematiek, kortom: alles wat je in je gedachten zo kan bezighouden.

Filosofisch practicus Anke Verhoeff leert je in de gesprekken je kwestie steeds dieper te bevragen. De bedoeling daarvan is dat je wijzer wordt doordat je (blijvend) een vragende houding ontwikkelt. Dat is het filosofische van de gesprekken: vragend denken.

Het gaat hierbij niet om antwoorden en oplossingen. Er wordt geen diagnose gesteld, je krijgt geen adviezen, het is geen therapie.  Het gaat er wél om dat je denken in beweging blijft. Aan het einde van elke sessie neem je een vraag mee. In de tijd tussen de sessies doe jij wat met die vraag en de vraag doet wat met jou. De vragende, filosofische houding leidt tot wijsheid. Vragend wijzer.

Als gevolg van je denkarbeid tijdens en tussen de sessies zullen er dingen in je leven veranderen: je neemt beslissingen, maakt keuzes, verandert van richting, doorziet denkpatronen en (voor)oordelen. Dit is niet het allereerste doel van de gesprekken – dat is het vragend denken – maar het is een aangenaam extra effect.

Anke Verhoeff

In het gratis kennismakingsgesprek bespreken we wat deze aanpak jou zou kunnen opleveren, of de methode je aanspreekt en wat we van elkaar mogen verwachten. Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. 

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Bel: 06 – 16810838 of mail: vragendwijzer@gmail.com

De gesprekken vinden plaats in Hoek van Holland of in Rotterdam.

Vragend Wijzer participeert in de Filosofische Praktijk Nederland,

zie www.filosofische-praktijk-nederland.nl

Zie de Algemene voorwaarden voor verdere informatie.